Zmiany w Ustawie o broni palnej

Niebawem na biurko Prezydenta trafi U S T A W A
z dnia 26 stycznia 2023 r.
o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier
administracyjnych i prawnych. W art. 10 wprowadza ona zmianę w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji gdzie dodaje przesłankę o waznej przyczynie posiadania broni palnej do celów ochrony osobistej, gdzie jako przesłankę podaje się “zadeklarowanie przez funkcjonariusza chęci wzmocnienia potencjału obronnego”. Zatem żołnierze, policja itd. nie będą już musieli udawać kolekcjonerów itd. Podaję link do opracowania legislacyjnego Druk nr 2628, 2628-A - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Można także podejrzeć wyniki głosowania za Ustawą :wink: