Wniosek o złożenie oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej otrzymałem taką informację:
“Informuję, że zgodnie z przepisem art. 75 § 2 Kpa w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 2) oraz pkt 3) ustawy z dnia 21 maja 1999 roku ustawy o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 955) strona może złożyć do Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu wniosek o złożenie oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia strony w zakresie korzystania z poradni leczenia uzależnień, zażywania leków z grupy tzw. „N” działających na układ nerwowy lub korzystania z poradni psychologicznych lub psychologów, co w znacznej mierze przyspieszy zebranie materiału dowodowego niezbędnego do rozpatrzenia Pana wniosku. Chcąc skorzystać ze wskazanego przepisu celowe jest złożenie wniosku wraz z oświadczeniem."
W materiałach Stowarzyszenia nie znalazłem takiego wniosku czy oświadczenia, ani też na stronie KPA.
Powalczę z tym sam i podeślę co wysłałem, bo jeśli ma to faktycznie przyśpieszyć postępowanie to może warto zadziałać. Czy też w ŻW się po prostu nie chce tego robić :stuck_out_tongue: